Życiorys ks. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego

Bp Adam Bałabuch urodził się 13.04.1961 r. w Ścinawce Średniej jako syn Michała i Wacławy z domu Osiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1968-1976 w Ścinawce Średniej, następnie w latach 1976-1980 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, gdzie w roku 1980 uzyskał maturę. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu i jednocześnie był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia uwieńczył uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny. Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii praktycznej pod kierunkiem ks. prof. Jana Kruciny. 24.05.1986 r. przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W latach 1986-1987 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Oławie.

Studia licencjackie i doktoranckie w latach 1987‑1991 ‑ specjalizacja homiletyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1989 uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy Przemówienia i listy ks. Michała Rękasa jako próba kształtowania życia religijnego chorych. Natomiast w roku 1991 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie pracy Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim. Promotorem pracy był ks. prof. Mieczysław Brzozowski.

Więcej

Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika wspomnienie dowolne

Błogosławiony Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 r. w Kłodzku na Śląsku. Został wyświęcony na prezbitera 31 stycznia 1932 r. we Wrocławiu dla Hrabstwa Kłodzkiego, należącego do Archidiecezji Praskiej. Jako wikariusz i duszpasterz młodzieży, poprzez swoje bezkompromisowe zaangażowanie na rzecz młodych ludzi, popadł w konflikt z ówczesnymi władzami. Został aresztowany z powodu kazania, w którym między innymi powiedział: „Kto wyrywa z serc młodzieży wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem”, a następnie zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam zmarł 1 sierpnia 1942 r. w wyniku maltretowania, niedożywienia i utraty sił.

Więcej
­